Berita Sunnah Terkini

Masaa-il JahiliyyahDownload rekaman kajian membahas Kitab Masaa-il Jahiliyyah (Perangai-Perangai Jahiliyah) karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahullaah- bersama Al-Ustadz Sofyan Chalid Ruray-hafizhahullaah- (pengajar Ma’had An-Nur Al-Atsari Banjarsari, Ciamis).
Download E-Book Masaa-il Jahiliyyah (مسائل الجاهلية)
Format PDF – 1.2 MB
Format DOC – 3.3 MB

BAB 1-41

BabJudulBabJudul
0
Muqoddimah
20
Sihir Diyakini Sebagai Karomah
1
Menyekutukan Allah dengan Shalihin
21
Beribadah dengan Siulan dan Tepukan Tangan
2
Berpecah dalam Agama dan Dunia
22
Beribadah dengan Nyanyian dan Permainan
3
Memberontak kepada Penguasa
23
Tertipu dengan Dunia
4
Taqlid Buta
24 & 25
Menolak Kebenaran krn Sombong & Menganggap Bathil Al-Haq krn Diikuti Orang Lemah
5
Berdalil dengan Suara Mayoritas
26 & 27
Menyimpangkan Kitabullah & Menulis Kitab yg Bathil
6
Berdalil dengan Ajaran Nenek Moyang
28 &29
Menolak Kebenaran Jika dr Kelompok Lain & Tidak Memahami Apa yg Mereka Ikuti
7
Berdalil dengan Orang-Orang Kuat
30
Berpecah dalam Agama dan Meninggalkan Persatuan
8
Menganggap Salah Ajaran Islam krn Pengikutnya dr Kalangan Lemah
31
Memusuhi Al-Haq dan Mencintai Al-Bathil
9
Mengikuti Ulama Fasik dan Ahli Ibadah Jahil
32 & 33
Mengingkari Al-Haq krn Benci kpd Orangnya & Mengingkari Al-Haq yg Sudah Mereka Akui Sebelumnya
10
Menuduh Ahlud Dien Kurang Dapat Memahami
34
Saling Menyesatkan Antara Kelompok Sesat
11 & 12
Mengikuti Qiyas Fasid & Menginggalkan Qiyas Shahih
35
Beribadah kpd Allah dg Membuka Aurat
13
Ghuluw terhadap Ulama dan Shalihin
36
Mengharamkan yg Halal & Menghalalkan yg Haram
14
Menafikkan Kebenaran dan Menetapkan Kebathilan
37
Mentaati Ulama dan Ahli Ibadah dlm Kemaksiatan
15
Menolak Al-Haq dengan Alasan Tidak Faham
38
Menyimpangan dlm Keimanan thdp Sifat-Sifat Allah
16
Mengganti Kitabullah dg Buku-Buku Sihir
39
Menyimpangan dlm Keimanan thdp Nama-Nama Allah
17 & 18
Menisbatkan Kebathilan kpd Anbiya & Bernisbat kpd Anbiya Namun Menyelisihi Mereka
40
Pengingkaran thdp Adanya Pencipta
19
Menjelek-Jelekkan Shalihin krn Kesalahan Pengikutnya
41
Menisbatkan Kekurangan kpd Allah

BAB 42-128

BabJudulBabJudul
42
Menisbatkan Keburukan Kepada Allah
74-77 & 78
Karakterisrik Dakwah Jahiliyah & Da’i Jahiliyah
43
Bid’ah Khufriyah Qadariyah – Mengingkari Taqdir
78 & 79
Mengaku Cinta kpd Allah tapi Menyelisihi SyariatNya & Berangan-Angan Masuk Surga Tanpa Amalan
44
Bid’ah Jabriyah – Melakukan Maksiat dg Alasan Taqdir
80-84
Ghuluw terhadap Shalihin & Kuburan
45
Mempertentangkan Syari’at dg Taqdir
85 & 86
Tabaruk dg Peninggalan Para Pembesar & Bangga dg Hal Itu
46
Mencela Masa & Menyandarkan Kejadian kpd Masa
87-90
Sombong dg Leluhur, Mencela Nasab, Minta Hujan kpd Bintang, & Meratapi Mayat
47
Menyandarkan Nikmat kpd Selain Allah
91 & 92
Membanggakan Kedzaliman & Sombong dg Amalan Baik dan Buruk
48 & 49
Mengingkari Ayat Allah & Mengingkari Sebagiannya
93-95
Fanatik Golongan & Berbuat Dzalim
50 & 51
mengingkari Turunyya Kitab-Kitab kdp Para Rasul & Menuduh Al-Qur’an sbg Ucapan Manusia
96-98
Sombong dg Ibadah, Kekerabatan dg Nabi, & Profesi
52
Mengingkari Hikmah Allah
99 & 100
Agungnya Dunia di Hati Mereka & Berani Memprotes Allah
53 & 54
Makar thdp Wali Allah dan Syari’atNya & Menuduh Al-Qur’an sbg Ucapan Manusia
101 & 102
Meremehkan Orang Miskin & Menuduh Niat Manusia
55 & 56
Fanatik Golongan & Menamakan Tauhid dg Syirik
103-108
Kekafiran Mereka thdp Pokok-Pokok Keimanan
57 & 58
Mengubah Ayat Allah & Memelintir Kitab Allah
109-112
Pengingkaran Mereka thdp Sebagian Pengabaran Para Rasul
59
Menyematkan Julukan Jelek kpd Ahlussunnah
113-116
Menyamarkan Al-Haq, Menyembunyikan Ilmu, Berbicara Tanpa Ilmu, & Pertentangan dlm Agama Mereka
60 & 61
Berdusta Atas Nama Allah & Mendustakan Kebenaran
117-119
Hanya Beriman kdp Sebagian Kitab dan Rasul & Mendebat Tanpa Ilmu
62 & 63-67
Mengadu kpd Penguasa krn Kalah Hujjah & Menyiarkan Propaganda Sesat
120-122
Mengaku Mengikuti Salaf Namun Menyelisihi Salaf
68 & 69-73
Klaim Mengamalkan Al-Haq padahal Tidak Mengamalkan & Bid’ah-Bid’ah Jahiliyah
123-128
Diantara Bentuk Kesyirikan Ahlul Jahiliyah
Sumber: Al Ilmu

0 Response to "Masaa-il Jahiliyyah"