Berita Sunnah Terkini

Dakwah Adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim

Deskripsi Singkat:

- Sebuah kenyataan bahwa ketika kaum muslimin kembali kepada selain sumber hukum mereka yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah maka mereka akan mendapatkan kegoncangan-kegoncangan, kehinaan-kehinaan, pengalaman pahit yang selalu akan membuat mereka terjauhkan dari ridha Allah.
- Hendaklah para pemuda demikian pula orang-orang tua memperhatikan pelajaran-pelajaran tentang Islam, hendaklah mereka bersemangat dalam ber-Islam secara ilmu dan amal karena inilah jalan keluar yang bisa mengarahkan mereka kepada keridhaan Allah dan kemuliaan ketika didunia.
- Hendaklah semangat kepada dakwah dijalan Allah, dakwah kepada Islam hendaknya ditumbuhkan kepada hati kita masing-masing, mengajak orang-orang yang belum diberi hidayah untuk berpegang kepada Islam baik masuk kedalamnya atau istiqamah diatasnya.
- Kelemahan dalam agama sesunguhnya itulah semangat yang menjauhkan mereka dari kemuliaan-kemuliaan yang telah disebutkan.
- Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan maka baginya seperti orang yang melaksanakannya.
- Kewajiban dakwah adalah kewajiban yang luas dan mencakup semua kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya, menyampaikan al-haq walaupun dia hanya tahu satu ayat tentang al-haq maka dia sampaikan dan itu merupakan kebaikan yang cukup banyak.

Download File

0 Response to "Dakwah Adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim"