Berita Sunnah Terkini

Bekal Yang Terbaik Untuk Akhirat Adalah Taqwa

Deskripsi Singkat:

- Rasa takut kepada Allah akan membawa kita untuk mempersiapkan diri berdiri dihadapan Allah.
- Kengerian dihari kiamat nanti memanggil kita untuk memperbekali diri dengan amalan-amalan shaleh sehingga mendatangkan ridha Allah.
- Kerasnya siksa api neraka dan ngerinya ancaman api neraka membawa kita untuk banyak melakukan amalan-amalan shaleh, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sehingga kita terlepas dari api neraka itu.
- Barangsiapa yang takut kepada Allah dan takut akan dimasukkan kedalam neraka Allah hendaknya dia memperbanyak perbekalan amalan shaleh, meninggalkan larangan Allah yang bisa yang bisa menjauhkan dia dari api neraka tersebut dan murka Allah.
- Betapa ngerinya api neraka itu sehingga Allah menganjurkan kita untuk menjaga diri walaupun dengan amalan yang kecil, walaupun dengan sebiji kurma.
- Semua yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Allah.
- Pada hari itu bumi memberi kesaksian bagi setiap hamba baik laki-laki maupun perempuan terhadap apa yang telah diperbuatnya diatas muka bumi ini dan bumi itu akan berkata engkau telah berbuat demikian dan demikian pada hari demikian dan demikian maka tidak ada yang luput dari pemberitaan bumi, semua dipersaksikan oleh bumi sehingga manusia mendapatkan apa yang telah diperbuatnya ada dihadapannya.

Download File

0 Response to "Bekal Yang Terbaik Untuk Akhirat Adalah Taqwa"